perjantai 5. elokuuta 2016

AVOIMMEN YLIOPISTON TARJONTAA 2016-2017

Avoimen yliopiston tarjontaa

Syksyn myötä tarjolla kasvatustieteen perusopintoja, monikulttuurisuutta, ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä sekä opintokokonaisuudet koskien psyykkisiä traumoja sekä ikääntyneen asiakkaan terveyttä ja sen arviointia. Opintoja järjestetään yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston ja Turun yliopiston kanssa.

Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustutaan kasvatustieteen käsitteistöön ja sisältöihin, mistä on hyötyä hakeuduttaessa esim. luokanopettaja- tai lastentarhanopettajakoulutukseen tai opettajan pedagogisiin opintoihin.

Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus puolestaan antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä: perehdytään mm. etnisyyteen, siirtolaisuuteen ja rasismin kysymyksiin. Se sopii henkilöille, jotka toimivat siirtolaisten ja pakolaisten kanssa esim. opetus-, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, hallinnon tai juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Ruotsin kurssin suorituksen voi hyväksyttää tutkintoon sisältyviin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Edellytyksenä opiskelulle on lukio- tai vastaavat tiedot.

Lisätietoa löytyy mm. Wahren-opiston kotisivulta www.forssa.fi/wahrenopisto  kohdasta ”Kurssit” tai Hämeen kesäyliopiston kotisivulta  www.hameenkesayliopisto.fi  Ilmoittautuminen suoraan kesäyliopistolle ja sen aika on juuri nyt!